USTROJ OPĆINE
OPĆINSKO VIJEĆE

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje u okviru svojih prava i dužnosti donosi opće i druge akte te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, zakonima i Statutom Općine Jasenice.

Opće informacije

Općinsko vijeće Općine Jasenice ima 9 članova (vijećnika) izabranih na Izborima članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Mandat članova Općinskog vijeća traje četiri godine, a počinje danom konstituiranja Općinskog vijeća i traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora.

Sjednice Općinskog Vijeća su javne te predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti njegov rad. O radu Općinskog Vijeća javnost se obavještava putem sredstava javnog priopćavanja, oglasne ploče i objavom na web stranicama Općine.

Članovi Općinskog Vijeća Općine Jasenice

Predsjednica Općinskog vijeća:

  1. Anamarija Maruna (Kandidacijska lista grupe birača – nositelj: Stipe Vulić)

Članovi Općinskog vijeća:

  1. Anamarija Maruna (Kandidacijska lista grupe birača – nositelj: Stipe Vulić)
  2. Ivica Rončević (Kandidacijska lista grupe birača – nositelj: Stipe Vulić)
  3. Anton Vulić (Kandidacijska lista grupe birača – nositelj: Stipe Vulić)
  4. Tomislava Nekić (Kandidacijska lista grupe birača – nositelj: Stipe Vulić)
  5. Ante Bucić (Kandidacijska lista grupe birača – nositelj: Stipe Vulić)
  6. Martin Baričević (HDZ)
  7. Marin Šimičević (HDZ)
  8. – (HDZ)
  9. – (HDZ)

ZAHTJEV ZA PRISUSTVOVANJE SJEDNICAMA

POZIVI NA SJEDNICE

ZAPISNICI SA SJEDNICA

Skip to content