ZAKONI I PROPISI

Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22) objavljuje se pregled zakona i ostalih propisa koji se odnose na područje rada upravnih tijela Općine Jasenice:

Temeljni zakonodavni okvir:

 

Službenički odnosi i plaće:

 

Zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda:

 

Komunalno gospodarstvo:

 

Izgradnja i prostorno uređenje:

 

Zaštita prirode i okoliša:

 

Upravljanje nekretninama:

 

Financije:

 

Društvene djelatnosti:

 

Ostali zakoni:

Skip to content