USTROJ OPĆINE
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Roko Baljak, mag.admin.publ.

PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Viši stručni suradnik za opće poslove i lokalnu samoupravu

Phone: (+385) 99 298 0806

Marica Baričević

Viši referent za financije i proračun

Phone: (+385) 99 298 0807

Marino Baričević, mag.oec.

Prometno redarstvo i Komunalni redar

Phone: (+385) 99 298 0808

Darijo Knežević, Mag.Oec.

Viši stručni suradnik za gospodarstvo i razvojne projekte

Mile Baričević

Viši stručni suradnik za komunalne djelatnosti

Phone: (+385) 99 298 0809
Skip to content