Proračun

Pratite proračun i sudjelujte u proračunu Općine Jasenice putem aplikacije proracun.hr

 

2023.

Statističko izvješće o javnoj nabavi Općine Jasenice za 2022. godinu

Registar ugovora za 2022. godinu

Referentna stranica – konsolidirani

Potvrda – konsolidirani

Konsolidirani godišnji izvještaj – 2022

Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje – godišnji

I. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Jasenice

Referentna stranica Općina Jasenice – godišnji 2022

Potvrda – godišnji

Obrasci_financijskih_izvjestaja_v_8.0.3 – godišnji

Bilješke uz godišnji financijski izvještaj – 2022

Odluka – plan nabave 2023. godine

Plan nabave Općine Jasenice za 2023. godinu

Odluka o izvršenju za 2023.

Program-održavanja-kom.-infrastrukture-2023.

PROGRAM-KORIŠTENJA-NZN-2023.

Program-javnih-potreba-u-školstvu-2023.

Program-javnih-potreba-u-sportu-2023.

Program-javnih-potreba-u-kulturi-2023.

Program za socijalnu skrb 2023.

Program o boravišnoj pristojbi – 2023.

Program gradnje 2023.

Obrazloženje Plana 2023.

Prijedlog proračuna Općine Jasenice za 2023. i projekcija za 2024. i 2025.

Odluka o usvajanju Plana proračuna Općine Jasenice za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

2022.

Program-održavanja-kom.-infrastrukture-2022 -I I.Rebalans

Program-javnih-potreba-u-školstvu-2022. II.rebalans

Program-javnih-potreba-u-sportu-2022. II. rebalans

Program-javnih-potreba-u-kulturi-2022. II.rebalans

Program za socijalnu skrb 2022 – Izmjene

Program o boravišnoj pristojbi – 2022.- II.rebalans

program gradnje 2022. – II.Rebalans

Odluka o izvršenju za 2022. -II. Izmjena (003)

Odluka o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Jasenice

Obrazloženje II. Rebalansa 2022

Ispis rebalansa – Posebni dio

Ispis rebalansa – Opći dio

VI. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Jasenice

V. Izmjene i dopune plana nabave Općine Jasenice

Upute za izradu Plana proračuna za razdoblje od 2023. do 2025. godine

Izvještaj o izvršenju proračuna 01.01.-30.06.2022

2022-Obrazloženje polugodišnjeg izvršenja proračuna

Odluka o polugodišnjem izvršenju proračuna 2022

IV. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Jasenice

Program-održavanja-kom.-infrastrukture-2022 – I.Rebalans

Program-javnih-potreba-u-školstvu-2022. I.rebalans

Program-javnih-potreba-u-sportu-2022. 1.rebalans

Program-javnih-potreba-u-kulturi-2022. 1.rebalans

Program za socijalnu skrb 2022 – I.Rebalans

Program gradnje 2022. – I.Rebalans

Odluka-I. izmjene i dopune proračuna 2022

Odluka o usvajanju I. Izmjena i dopuna Financijskog plana DV Ljubičica

Odluka o izvršenju za 2022. -I. Izmjena

Obrazloženje I. Rebalansa 2022

Ispis rebalansa – Posebni dio

Ispis rebalansa – Opći dio

III. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Jasenice

PROGRAM-KORIŠTENJA-NZN-2021-Izvršenje

Program-javnih-potreba-u-školstvu-2021. – izvršenje

Program-javnih-potreba-u-sportu-2021. – izvršenje

Program-javnih-potreba-u-kulturi-2021.-izvršenje

Program za socijalnu skrb 2021-II – izvršenje

Program o boravišnoj pristojbi – izvršnje

Program gradnje 2021.-Izvršenje

Odluka-Izvrsenje-proracuna

Ispis izvršenja proračuna 2021.

2021-Obrazloženje godišnjeg izvršenja proračuna

Izvještaji o zaduživanju, jamstvu i pričuvi

II. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Jasenice

Statističko izvješće o javnoj nabavi 2021.

I. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Jasenice

2021-22 Bilješke uz financijsko izvješće

ZR Godišnji Obrasci financijskih izvještaja

Referentna stranica i potvrda zaprimanja izvješća Općina Jasenice

Plan Nabave Općina Jasenice – 2022

Registar ugovora 2021.

Projekcija plana proračuna – Posebni dio – 2022

Projekcija plana proračuna – Opći dio

Program održavanja kom. infrastrukture 2022

PROGRAM KORIŠTENJA NZN 2022

Program javnih potreba u školstvu 2022.

Program javnih potreba u sportu 2022.

Program javnih potreba u kulturi 2022.

Program za socijalnu skrb 2022

Program o boravišnoj pristojbi – 2022.

Program gradnje 2022.

Odluka o izvršenju za 2022.

Obrazloženje Plana 2022.

2021. plan proračuna

2021.

V. Izmjene i dopune Plana nabave 2021. godine

Program održavanja komunalne infrastrukture 2021 – II. izmjene

PROGRAM KORIŠTENJA NZN 2021

Program javnih potreba u školstvu 2021. – II.izmjene

Program javnih potreba u sportu 2021.- II.Izmjene

Program o boravišnoj pristojbi

Program gradnje 2021.-II.Izmjene

Plan razvojnih programa-2021 – II. Izmjene

Odluka-II. izmjene i dopune proračuna

Ispis rebalansa – Posebni dio

Ispis rebalansa – Opći dio

II. zmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi

II. Izmjene i dopune Programa socijalne skrbi

Polugodišnje izvršenje proračuna 2021

Obrazloženje polugodišnjeg izvršenja proračuna 2021

Polugodišnji obračun proračuna 2021

Fin.izvještaji 2020.OJ

JAS 2020 -22 Bilješke uz financijsko izvješće

Referentna stranica

Plan Nabave 2021

I. Izmjene i dopune plana nabave u 2021.

II. Izmjene i dopune Plana nabave 2021.

III. Izmjene i dopune Plana nabave u 2021.

IV. Izmjene i dopune Plane nabave 2021.

Plan proračuna Općine Jasenice za 2021. godinu

Obrazloženje Plana 2021.

Plan proračuna 2021 – Opći dio

Odluka o izvršenju proračuna 2021.

Odluka o prihvaćanju godišnjeg obračuna proračuna Općine Jasenice za 2020. godinu

Obrazloženje godišnjeg izvršenja proračuna

Izvršenje po programskoj klasifikaciji 2020

Plan i projekcije proračuna – Posebni dio 2021

Plan razvojnih programa 2021

Plan razvojnih programa izvršenje 2020.

Program održavanja kom. infrastrukture 2021.

Program gradnje 2021.

Program za socijalnu skrb 2021.

Program javnih potreba u kulturi 2021.

Program javnih potreba u sportu-2021.

Program javnih potreba u školstvu-2021.

PROGRAM KORIŠTENJA NZN 2021.

I. izmjene i dopune proračuna – opći dio

I. izmjene i dopune proračuna – posebni dio

Obrazloženje I. Rebalansa 2021.

Odluka-I. izmjene i dopune proračuna

Plan razvojnih programa-2021 – I. Izmjene

Program gradnje 2021. – I.Izmjene

Program-javnih-potreba-u-kulturi-2021.-I. Izmjene

Program-javnih-potreba-u-sportu-2021.-I.Izmjene

Program-javnih-potreba-u-školstvu-2021. – I.izmjene

Program-održavanja-kom.-infrastrukture-2021- I. izmjene

 

Registar ugovora 2020. godina

2020.

III. Izmjene plana nabave

II. Izmjene plana nabave

I. Izmjene i dopune proračuna Općine Jasenice za 2020. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jasenice za 2020. godinu

Izvještaj o izvršenju proračuna

Plan Nabave Općina Jasenice za 2020. godinu

Plan proračuna Općine Jasenice za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

Obrazloženje

Plan i projekcije proračuna – Opći dio 2020

Odluka o Izvršenju proračuna Općine Jasenice od 1.1.2020 do 31.12.2020.

Plan i projekcije proračuna – Posebni dio 2020

Plan razvojnih programa-2020

I. Izmjene Program-održavanja-kom.-infrastrukture-2020-I.

Program-održavanja-kom.-infrastrukture-2020

program-kazne – 2020

I. Izmjene programa gradnje 2020

Program gradnje 2020.

Program za socijalnu skrb 2020.

I. Izmjene Program-javnih-potreba-u-kulturi-2020

Program-javnih-potreba-u-kulturi-2020

I. Izmjene Program-javnih-potreba-u-sportu-2020.

Program-javnih-potreba-u-sportu-2020.

I. Izmjene Program-javnih-potreba-u-školstvu-2020

Program-javnih-potreba-u-školstvu-2020

Prog.-borav.pristojba – 2020

Registar Ugovora

2019.

2018.

2017. – 2009.

Skip to content