GRB I ZASTAVA

Grb Jasenica je u plavom Vila Velebita u desnici drži cvijet degenije. Vila Velebita mitska je zaštitnica velebitskih planina, a u ovom grbu drži velebitski endem koji se nalazi i u grbu Ličko-senjske županije. U Statutu i Odluci opisana zastava je zapravo svečana zastava: plava sa zlatno obrubljenim grbom u sredini iznad kojega je ispisano zlatnim slovima ime općine. U opisu nije spomenuto da sadrži i četiri zlatna ornamenta cvijeta degenije te četiri kvadratna repa u dnu. Službena zastava, koja je odobrena, bez natpisa je i ornamenata, no također i bez obruba oko grba, iako su u uporabi potvrđene i zastave sa žutim obrubom oko grba. Stolna zastavica okomita je trokutastog kraja, obrubljena bijelo s bijelo obrubljenim grbom u sredini nadvišenim bijelim nqatpisom i okruženim četvorima zlatnim cvjetovima degenije.

grb

Prihvaćena: 9. lipnja 2000.     Odobrena: 15. svibnja 2000.
Dizajn: Darko Jakić, akademski slikar i grafičar iz Zagreba
Odobreni blazon grba: U plavome iz podnožja štita izrasta djevojka u bijeloj haljini, zlatne/žute kose koja u desnoj ruci drži zlatni/žuti cvijet (Velebitska degenija).
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje s grbom općine u sredini.
Opis grba: Grb Općine Jasenice je u plavome, lik Vile Velebita, a u desnoj ruci drži velebitski endem (degenija velebitska). (Čl. 6, Odluka, 2000; Čl. 5, Statut, 2006; Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2013.)
Opisi zastave: Zastava Općine Jasenice je omjera 1:2, plave boje sa zlatno obrubljenim grbom Općine u sredini. Iznad grba je istaknuto zlatim slovima Općina Jasenice. (Čl. 9, Odluka, 2000.)
Zastava Općine Jasenice je omjera 1:2, plave boje sa zlatno obrubljenim grbom Općine u sredini. Iznad grba je istaknuto zlatim slovima: OPĆINA JASENICE. (Čl. 5, Statut, 2006; Čl. 6, Statut, 2009.)
Zastava Općine Jasenice je plave boje, omjera dužine i širine 2:1, sa zlatno obrubljenim grbom Općine u sredini. Iznad grba je istaknuto zlatnim slovima OPĆINA JASENICE. (Čl. 6, Statut, 2013.)

Izvori: Statut Općine Jasenice, 25.06.1994, Službeni glasnik Županije zadarsko-kninske, br. 1/1995, 24.02.1995.
Odluka o imenovanju Komisije za izradu grba Općine Jasenice, 22.08.1997, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 4/1997, 10.1997.
Rješenje Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, KLASA: UP/I-017-02/99-01/299, URBROJ: 514-09-01-00-3, 15.05.2000.
Odluka o grbu i zastavi Općine Jasenice, 09.06.2000, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 6/2000, 25.10.2000.
Statut Općine Jasenice, 12.10.2001, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 7/2001, 10.10.2001.
Statut Općine Jasenice, 25.01.2006, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 3/2006, 01.02.2006.
Statut Općine Jasenice, 22.07.2009, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 16/2009, 19.08.2009.
Statut Općine Jasenice, 19.02.2013, Glasnik Općine Jasenice, br. 1/2013, 19.02.2013.

Skip to content