Izgradnja Dječjeg vrtića Ljubičica Jasenice

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj Izgradnja Dječjeg vrtića Ljubičica Jasenice

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014. – 2020. Udio u sufinanciranom dijelu: 80% EU, 20% RH Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Unutar mjere 7 »TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014-2020 Podmjera 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

Opis projekta; Cilj projekta je izgradnja dječjeg vrtića Ljubičica GBP 734,78 m2 sa svim pripadajućim prostorijama (sanitarije, garderobe, kuhinja, uprava, tehnički dio s kotlovnicom) i opremom,  s mogućnost smještaja 52 djece.

Realizacijom projekta povećava se kvaliteta života lokalnog stanovništva u pogledu pružanja prostora za smještaj predškolske djece, mogućnosti kvalitetnije pripreme za školu te zapošljavanja radne snage. Izgradnjom dječjeg vrtića postići će se sljedeći rezultati u odnosu na početno stanje:

                                                Postojeće stanje              Očekivano

– Dječji vrtić                                 0                                             1

– Bruto površina zgrade            0                                   734,78 m2

–  Broj djece                                 0                                   30-52 djece

Najavljena ulaganja investitora na području Općine Jasenice  za posljedicu će imati povećanje potražnje za radnom snagom, stoga je vrlo vjerojatno da će se općina imati pozitivan trend rasta broja djece. Zadaća Općine je građanima i investitorima omogućiti život i rad na području za koje su odgovorni. Briga o djeci u tom smislu je prepoznata kao glavni prioritet Općine Jasenice.

Kako na području Općine Jasenice trenutno ne postoji dječji vrtić koji je moguće koristiti, izgradnja istog omogućit će zbrinjavanje predškolske djece dok roditelji obavljaju svoje dnevne obaveze. Nakon ostvarenja projekta, Općina planira osnovati dječji vrtić za smještaj djece te u njoj zaposliti djelatnike čiji je broj propisan Pedagoškim standardom. U planu je zapošljavanje 9 djelatnika čime će se izravno smanjiti broj nezaposlenih u Općini. S time da će jedan djelatnik raditi na pola radnog vremena kao odgajatelj, a na pola radnog vremena kao ravnatelj dječjeg vrtića.

Skip to content