Proračun

Pratite proračun i sudjelujte u proračunu Općine Jasenice putem aplikacije proracun.hr

 

2021.

Polugodišnje izvršenje proračuna 2021

Obrazloženje polugodišnjeg izvršenja proračuna 2021

Polugodišnji obračun proračuna 2021

Fin.izvještaji 2020.OJ

JAS 2020 -22 Bilješke uz financijsko izvješće

Referentna stranica

Plan Nabave 2021

I. Izmjene i dopune plana nabave u 2021.

II. Izmjene i dopune Plana nabave 2021.

III. Izmjene i dopune Plana nabave u 2021.

IV. Izmjene i dopune Plane nabave 2021.

Plan proračuna Općine Jasenice za 2021. godinu

Obrazloženje Plana 2021.

Plan proračuna 2021 – Opći dio

Odluka o izvršenju proračuna 2021.

Odluka o prihvaćanju godišnjeg obračuna proračuna Općine Jasenice za 2020. godinu

Obrazloženje godišnjeg izvršenja proračuna

Izvršenje po programskoj klasifikaciji 2020

Plan i projekcije proračuna – Posebni dio 2021

Plan razvojnih programa 2021

Plan razvojnih programa izvršenje 2020.

Program održavanja kom. infrastrukture 2021.

Program gradnje 2021.

Program za socijalnu skrb 2021.

Program javnih potreba u kulturi 2021.

Program javnih potreba u sportu-2021.

Program javnih potreba u školstvu-2021.

PROGRAM KORIŠTENJA NZN 2021.

I. izmjene i dopune proračuna – opći dio

I. izmjene i dopune proračuna – posebni dio

Obrazloženje I. Rebalansa 2021.

Odluka-I. izmjene i dopune proračuna

Plan razvojnih programa-2021 – I. Izmjene

Program gradnje 2021. – I.Izmjene

Program-javnih-potreba-u-kulturi-2021.-I. Izmjene

Program-javnih-potreba-u-sportu-2021.-I.Izmjene

Program-javnih-potreba-u-školstvu-2021. – I.izmjene

Program-održavanja-kom.-infrastrukture-2021- I. izmjene

 

Registar ugovora 2020. godina

2020.

III. Izmjene plana nabave

II. Izmjene plana nabave

I. Izmjene i dopune proračuna Općine Jasenice za 2020. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jasenice za 2020. godinu

Izvještaj o izvršenju proračuna

Plan Nabave Općina Jasenice za 2020. godinu

Plan proračuna Općine Jasenice za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

Obrazloženje

Plan i projekcije proračuna – Opći dio 2020

Odluka o Izvršenju proračuna Općine Jasenice od 1.1.2020 do 31.12.2020.

Plan i projekcije proračuna – Posebni dio 2020

Plan razvojnih programa-2020

I. Izmjene Program-održavanja-kom.-infrastrukture-2020-I.

Program-održavanja-kom.-infrastrukture-2020

program-kazne – 2020

I. Izmjene programa gradnje 2020

Program gradnje 2020.

Program za socijalnu skrb 2020.

I. Izmjene Program-javnih-potreba-u-kulturi-2020

Program-javnih-potreba-u-kulturi-2020

I. Izmjene Program-javnih-potreba-u-sportu-2020.

Program-javnih-potreba-u-sportu-2020.

I. Izmjene Program-javnih-potreba-u-školstvu-2020

Program-javnih-potreba-u-školstvu-2020

Prog.-borav.pristojba – 2020

Registar Ugovora

2019.

2018.

2017. – 2009.

Skip to content