OBAVIJEST

Započet projekt izgradnje i opremanja dječjeg igrališta Ribarske i maritimne teme u naselju Rovanjska

Facebook
Twitter
Email

Općina Jasenice u sklopu FLAG Natječaj za Mjeru 2.2. Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne – maritimne baštine te tradicije ribarstva i akvakulture” iz LRSR “Tri mora” započela je izgradnju i opremanje dječjeg igrališta Ribarske i maritimne teme u naselju Rovanjska. Ugovor za dječje igralište ribarske i maritimne tematike potpisan je s firmom STUDIO PROJEKT d.o.o nakon provedenog postupka javne nabave, a ukupna vrijednost ugovora s PDV-om je: 67.598,75 EUR-a. Operacija u kojoj su uključena i sve manifestacije koje provodimo u suradnji s Turističkom zajednicom Općine Jasenice je sufinancirana sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo u sljedećim omjerima:

Javna potpora: 568.382,14 kuna ili 75.437,27 eura

EU sufinanciranje: 483.124,82 kune ili 64.121.68 eura

RH sufinanciranje: 85.257,32 kune ili 11.315,59 eura

Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta uključuje pripremne građevinsko-obrtničke radove, dok aktivnost opremanja dječjeg igrališta uključuje postavljanje sigurnosnih obloga, opreme za igranje (ljuljačke, klackalica, tobogan, 2 klupe, kanta za otpatke), ugradnju ograde s motivima morske tematike te sadnju drveća i grmolikog bilja na parceli. U sklopu izgradnje i opremanja dječjeg igrališta planiramo i organizirati i održati dvije edukativne radionice na temu Očuvanja kulturne-maritimne baštine u Općini Jasenice, jedne za lokalno stanovništvo i jedne za djecu. Za potrebe održavanja edukativnih radionica osmislit će se edukativni materijal koji uključuje  brošure na temu lokalne gastronomije i važnosti očuvanja tradicije ribarstva te bojanke i setove bojica za djecu na temu očuvanja kulturne-maritimne baštine Općine Jasenice. Organizacijom i održavanjem manifestacija te edukativnih i promidžbenih aktivnosti utjecat će se na jačanje svijesti cjelokupnog lokalnog stanovništva, turista te mnogobrojnih drugih zainteresiranih posjetitelja s LAGUR područja o važnosti vrednovanja, zaštiti i promociji kulturno – maritimne baštine i tradicije.

 

Također, želimo zahvaliti i Zadarskoj županiji koja je ovaj projekt sufinancirala sa 70.000,00 kuna ili 9.290,59 EUR-a.

Facebook
WhatsApp
Email
Print
Skip to content