Prikaz karata – Građevinska područja naselja, mjerilo 1:5000

Građevinsko područje naselja Jasenice i Maslenica, mjerilo 1:5000
6992×3684 – 5,67 MB
Katastar
Legenda

 

Građevinsko područje naselja Rovanjska mjerilo 1:5000
2936×2912 – 2 MB
Katastar
Legenda

 

Građevinsko područje naselja Zaton Obrovački, mjerilo 1:5000
4752×2447 – 3,35 MB
Katastar
Legenda

Skip to content