Prikaz karata, mjerilo 1:25000

1. Korištenje i namjena površina, mjerilo 1:25000

5888×3520 – 5,52 MB

Legenda

 

 

2. Infrastrukturni sustavi i mreže, elektroenergetika, vodno gospodarstvo, promet, pošta i telekomunikacije, mjerilo 1:25000

5789×3432 – 4,57 MB

Legenda

 

 

3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora, mjerilo 1:25000

5789×3432 – 4,57 MB

Legenda

 

Skip to content