Objava 2012/S 002-0064423 – “Poziv na nadmetanje”, za postupak Radovi na izgradnji novog groblja i mrtvačnice u Jasenicama je objavljena

Skip to content