Kartografski prikazi Urbanističkih planova uređenja poslovnih zona i građevinskih područja

Splovine 1

Odredbe za provođenje
UPU Splovine – 1 – namjena
Radni materijal

Splovine 2

List 2 Splovine 2 – PDF 

Poslovna zona Jelovac – Česmina

Poslovna zona Bravar

Izmjene i dopune Urbanističkog plana Proizvodno-gospodarske zone Bravar (2020.)

TEKSTUALNI DIO

Obrazloženje

Odredbe

Radni materijal

GRAFIČKI DIO

UPU Bravar-1

UPU Bravar-2.1

UPU Bravar-2.2

UPU Bravar-3

UPU Bravar-4.1

UPU Bravar-4.2

UPU Bravar-4.3

Poslovna zona Dračevac – Vulića Dolac

Winnetouland – Zabavni park Pariževačka glavica

Skip to content