Sastav općinskog vijeća

Općinsko vijeće Općine Jasenice

Predsjednik Općinskog vijeća:

 • ŠIME MARUNA (HDZ)

Članovi Općinskog vijeća

 • INES MATKOVIĆ (HDZ)
 • DOMAGOJ JURIČEVIĆ (HDZ)
 • MARIJANA RONČEVIĆ (HDZ)
 • ANA NEKIĆ (HDZ)
 • LUKA ŠARLIJA (HDZ)
 • LIDIJA KNEŽEVIĆ (HDZ)
 • MARIJANA BARIČEVIĆ (HDZ)
 • IVAN NEKIĆ (HDZ)
 • ŽELJKO ŠIMIČEVIĆ (HSLS, HNS, MODES)
 • JOSO ŠARLIJA (HNS, HNS, MODES)
Skip to content