POZIV NA TRODNEVNU RADIONICU: „IZRADA AUTOHTONIH SUVENIRA“