OBJAVA BIRAČIMA – ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA EUROPSKI PARLAMENT