OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI U TIJEKU IZRADE IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA SPLOVINE 1