Natječaj za postav štandova i pokretnih naprava na javnim površinama Općine Jasenice