Jedinstveni upravni odjel

Jedinstveni upravni odjel Općine Jasenice, Maslenica
Petra Zoranića 61
23243 Jasenice

Rad sa strankama pon. – pet.: 08:00 – 13:00 sati

Pročelnik
Leonardo Rončević, dipl. iur.
E-mail: juo@jasenice.hr
Kontakt: 099 298 08 06

Odsjek za poreze, financije i proračun
Voditeljica odsjeka: Marijana Šimičević, dipl. oec.
E-mail: opcina-jasenice@zd.t-com.hr
Kontakt: 023 655 703

Viši referent za financije i proračun
Marica Baričević
Kontakt: 099 298 08 07

Prometno redarstvo i Komunalni redar
Frane Baričević
Kontakt: 099 298 08 08

Komunalni izvidnik
Ivan Matković
Kontakt: 099 734 21 77

Uprava groblja i Vlastiti komunalni pogon Općine Jasenice
Voditelj: Mile Baričević, ing.
Kontakt: 099 2980809