Javni natječaj za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova