Javni natječaj – Viši stručni suradnik za opće poslove i lokalnu samoupravu