JAVNA RASPRAVA U TIJEKU III. IZMJENA I DOPUNA PPUO JASENICE